Ny patient- och klientombudsman

kvinna vid vass

Hej! Jag heter Britt Danielsson och tjänstgör som patient- och klientombudsman vid Ålands ombudsmannamyndighet under perioden 12.9.2022-30.6.2023 då Benjamin Sidorov är tjänstledig.

Jag har lång och bred erfarenhet från äldreomsorg, socialservice och Ålands hälso- och sjukvård.
Du når mig per telefon varje vardag klockan 9:00-11:00 eller per e-post. 
Välkommen att ta kontakt! 

telefon +3581825267
länk till säker e-post