Ny mandatperiod för ombudsmannanämnden

Landskapsregeringen har tillsatt ombudsmannanämnden för perioden mars 2021-mars 2023. Nämnden höll sitt konstituerande möte fredagen 23.04.2021.

Läs mer på www.ombudsman.ax/ombudsmannanamnden