Ombudsmannanämnden

Ombudsmannanämnden tillsätts av Ålands landskapsregering för en mandatperiod på två år. Ombudsmannanämnden består av personer med särskild sakkunskap vars uppgift är att bistå ombudsmannamyndigheten vad gäller de frågor som faller inom ramen för arbetet för diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen, klientombudsmannen samt patientombudsmannen. 

Medlemmar 2017-19:

Leif Jansson, ordförande

Justina Donielaite, vice ordförande

Sara Bru, medlem

Kim Hansson, medlem

Marie-Louise Nordberg, medlem

Robert Jansson, ersättare

Micke Larsson, ersättare

Chris Sviberg, ersättare

Myndighetschef Johanna Fogelström-Duns verkar som nämndens sekreterare.

Klient- och patientombudsman Marina Karlsson deltar i nämndens möten.

I den gula rutan hittar du ombudsmannanämndens mötesprotokoll.