Startsida

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Elektronisk anslagstavla 

Nyheter

utlåtande kommunstrukturreform på Åland

Ålands ombudsmannamyndighet har idag lämnat sitt remissvar till landskapsregeringen angående lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland. Myndigheten understöder att en reform av...
Läs mer om utlåtande kommunstrukturreform på Åland ›

mötesrapport - #metoo och de unga

Den 7.e maj 2018 ordnades ett öppet forum på temat #metoo och de unga. Syftet var att skapa en arena för kunskapsutbyte; att diskutera erfarenheter, behov och idéer; ge möjlighet för deltagarna att...
Läs mer om mötesrapport - #metoo och de unga ›

Är du Ålands nästa patient- och klientombudsman?

Ålands ombudsmannamyndighet lediganslår en ordinarie tjänst som patient- och klientombudsman från 1 oktober 2018, med möjlighet att inleda anställningen 1 augusti 2018. Tjänsten är placerad vid...
Läs mer om Är du Ålands nästa patient- och klientombudsman? ›

intervju Radio Åland

Tack alla som var med och bidrog till bra diskussioner vid öppet forum på temat #metoo och de unga 7 maj. Lyssna här på radiointervju med Bonny och Ksenija från ÖHS elevråd om deras intryck från...
Läs mer om intervju Radio Åland ›
bild på diskrimineringsombudsman Johanna Fogelström-Duns

Intervju SteelFM

Intervju med diskriminerings- och barnombudsman Johanna Fogelström-Duns om öppet forum 7 maj, #metoo och de unga.   klicka här för inslaget 
Läs mer om Intervju SteelFM ›