Nedstängning av myndighetens sociala mediekanaler

Datainspektionen på Åland publicerade 1.10.2021 en stark rekommendation att offentliga aktörer upphör med att använda tjänster som Facebook eftersom hanteringen av data sannolikt bryter mot EU:s dataskyddsregler.

Ålands ombudsmannamyndighet har beslutat att avsluta sina befintliga kanaler på sociala medier (Facebook samt YouTube) med omedelbar verkan. Myndigheten följer utvecklingen inom området och kan komma att ompröva sitt beslut vid ett senare tillfälle.

Beslut ÅOM 2021/89