#metoo och de unga. Öppet forum 7 maj 2018

#metoo och de unga – vem gör vad idag och vad kan vi göra tillsammans imorgon?

13.00           välkommen

Inledning, minister Wille Valve

Introduktion till eftermiddagen, moderator Johanna Fogelström-Duns

13.15           vem gör vad idag?

Diskussion och utbyte av erfarenheter, behov och tankar kring fortsatt stöd för jämställdhet bland barn och unga.

Workshop i grupper

14.00           fikapaus och nätverksmöjlighet

14.30           återblickar och erfarenheter ur ett åländskt perspektiv

pappaledighet, en win-win möjlighet - Per-Åke Henriksson

så arbetar vi ungdomar i skärgården - SKUNK

Fair Sex - Feministparaplyet

hur tänkte vi för 25 år sedan och hur är det idag? - Vivan Nikula

15.30           vad kan vi göra tillsammans imorgon?

Avslutande diskussion och reflektioner

Anmäl dig via länk, senast onsdag 2 maj 2018

Forumet är avgiftsfritt för deltagarna.

Målsättningen för eftermiddagen är utbyte och diskussion för alla intresserade: du som själv är ung, du som kommer i kontakt med barn och unga på Åland inom ramen för arbete, beslutsfattande, som förälder, eller inom någon fritidsverksamhet. Vilket stöd behövs på vägen mot ett mer jämställt och hållbart Åland? Vilka erfarenheter och behov finns? Hur ser vi på könsroller i våra verksamheter? Vilka goda exempel finns på Åland? 

Arrangör: Ålands landskapsregering i samarbete med Ålands ombudsmannamyndighet