Ledig tjänst - vik. patient- och klientombudsman

ombudsmannamyndighetens flagga

Ålands ombudsmannamyndighet lediganslår ett vikariat som patient- och klientombudsman under perioden 12.9.2022-30.6.2023. Tjänsten är placerad vid myndighetens kontor på Elverksgatan 10 i Mariehamn (kvarter iTiden). Det är möjligt att tjänsten vid utgången av vikariatet kan utlysas såsom en ordinarie tjänst.

Ålands ombudsmannamyndighet är en oberoende myndighet som är administrativt underställd Ålands landskapsregering. Myndigheten har som uppgift att främja och trygga jämställdhet, jämlikhet och förhindra diskriminering, främja barns rättigheter, trygga och främja rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården samt konsumentrådgivning. För närvarande finns tre tjänster vid myndigheten.

Vi erbjuder en självständig, varierad, utvecklande och utmanande tjänst som patient- och klientombudsman. Tjänsten omfattar rådgivning på personligt plan per telefon, e-post och personliga möten, samt informationsverksamhet både genom möten och skrift. Förutom dagliga samtal och möten med patienter och klienter så innebär tjänsten många kontakter med yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, kommunala verksamheter, andra myndigheter, intresseorganisationer och föreningar. Arbetet omfattar även aktivt samarbete i det pågående utvecklingsarbetet vid Ålands ombudsmannamyndighet. Det ingår i tjänsten att delta aktivt i myndighetens arbete med utlåtanden, remissvar, bistå vid framtagande av rapporter och rekommendationer samt vara med och handleda högskolepraktikanter tillsammans med diskriminerings- och barnombudsmannen. Myndigheten är liten och arbetsuppgifter inom ramen för verksamheten utöver det som framgår ovan kan bli aktuella vid behov.

Vi söker dig som trivs med att arbeta och stötta personer som behöver hjälp att få sina rättigheter tillgodosedda. Du känner starkt för mänskliga rättigheter och allas lika värde och är van att bemöta människor med varierande bakgrund professionellt, sakligt och vänligt. Du är en person som inger förtroende och har självklart hög integritet. Du har en högskoleexamen med lämplig inriktning och har tidigare arbetat inom socialvård, hälso- och sjukvård eller liknande verksamheter. Du är bekväm med att arbeta självständigt, ta dig an utmaningar och egna initiativ. Du är en god och lyhörd lyssnare och uttrycker dig klart både i tal och skrift på svenska.

Tjänstens uppgifter

 • trygga och främja klientens ställning inom socialvården enligt 2 kap 5 § landskapslag (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet
 • trygga och främja patientens ställning och rättigheter inom hälso- och sjukvården enligt 2 kap 6 § landskapslag (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet
 • bistå, ge råd och informera om patienters och klienters rättigheter,
 • tillämpa bestämmelser om klienters och patienters rättigheter
 • handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Kompetensprofil

Behörighetskrav: Examen avlagd vid universitet eller högskola som är erkänd av en nationell utbildningsmyndighet. Examen ska ha en för tjänsten lämplig inriktning.

Meriterande: 

 • Erfarenhet från hälso- och sjukvård, socialvård, eller likande verksamheter
 • Insikter i juridik (arbetat med juridiska frågeställningar)
 • Vana att arbeta självständigt och ta egna initiativ
 • God social förmåga, beprövad integritet och gott bemötande
 • God kommunikationsförmåga i tal och skrift
 • Erfaren IT-användare (inkl. webb, digitala system)
 • Kunskap om det åländska samhället

Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och intervjutillfället.

Arbetstid

Kansliarbetstid, heltidsarbete. Arbetsplatsen tillämpar flextid.

Tillträde

12.9.2022 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat till den 30.6.2023. Det är möjligt att tjänsten vid utgången av vikariatet kan utlysas såsom en ordinarie tjänst.

Lön

Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 3517,56 – 4458,68 euro/mån, inkl. allmänt tillägg.

Landskapets tjänstekollektivavtal tillämpas, www.regeringen.ax/arbete-pension/kollektivavtal

Arbetsplatsen erbjuder subventionerad friskvård, kostnadsfri sjukvård på allmänläkarnivå, flextid samt arbetshandledning.

Ansökan

Personligt brev och CV skall vara Ålands ombudsmannamyndighet tillhanda senast 7 augusti 2022. Ansökan sänder du till: 

info@ombudsman.ax

eller

Ålands ombudsmannamyndighet, Att: Johanna Fogelström-Duns; Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn

Intervjuer

Intervjuer för utvalda kandidater planeras preliminärt 11-12 augusti i Mariehamn.

Mer information om tjänsten fås från:

Myndighetschef Johanna Fogelström-Duns. Eftersom det är semesterperiod så ber vi dig lämna ringbud via johanna.fogelstrom@ombudsman.ax eller växeln 018–25000.

www.ombudsman.ax finns våra verksamhetsberättelser där du kan läsa mer om patient- och klientombudsmannens arbete.