Kundbetjäning endast per telefon och e-post fram till 3 februari

Foto coronavirus av CDC från Pexels

Uppdaterad information (19.01.2022)

Med anledning av det rådande smittskyddsläget och rådande riktlinjer tar vi för närvarande inte emot besök vid Ålands ombudsmannamyndighet. Det går bra att ta kontakt per telefon eller e-post. Digitala möten kan ordnas vid behov. 

Information om våra telefontider hittar du på www.ombudsman.ax/om-myndigheten 

Detta gäller under perioden 3 januari - 3 februari 2022.