Konsumentrådgivare - ledig tjänst att söka

Konsumentrådgivare vid Ålands ombudsmannamyndighet

Ålands ombudsmannamyndighet lediganslår en ordinarie tjänst som konsumentrådgivare (60% av heltid) från 1 januari 2020. Tjänsten är placerad vid myndighetens kontor på Elverksgatan 10 i Mariehamn (kvarter iTiden).

Ålands ombudsmannamyndighet är en oberoende myndighet som är administrativt underställd Ålands landskapsregering. Myndigheten har som uppgift att främja och trygga jämställdhet, jämlikhet och förhindra diskriminering, främja barns rättigheter, trygga och främja rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården samt konsumentrådgivning. För närvarande finns tre tjänster vid myndigheten.

Ålands ombudsmannamyndighet är medaktör i nätverket bärkraft.ax och arbetar för att aktivt bidra till ett hållbart Åland och visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar inom ramen för Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Vi erbjuder en självständig, varierad och utvecklande tjänst som konsumentrådgivare. Tjänsten omfattar rådgivning på personligt plan per telefon, e-post och personliga möten, samt informationsverksamhet både genom möten och skrift. Arbetet omfattar även aktivt samarbete i det pågående utvecklingsarbetet vid Ålands ombudsmannamyndighet.

Vi söker dig som trivs med att arbeta och stötta personer och företag som behöver information om sina rättigheter och skyldigheter. Du är bekväm med att ta reda på fakta i komplexa ärenden och är van att bemöta människor med varierande bakgrund professionellt, sakligt och vänligt. Du är en person som inger förtroende och har självklart hög integritet. Du har en högskoleexamen med lämplig inriktning och har erfarenheter av konsumentfrågor, juridisk rådgivning eller annan rådgivningsverksamhet. Du är bekväm med att arbeta självständigt, ta dig an utmaningar och egna initiativ. Du är en god och lyhörd lyssnare och uttrycker dig klart både i tal och skrift och är IT-van.

Tjänstens uppgifter

 • främja och trygga konsumenternas intressen enligt 2:7 LL om Ålands ombudsmannamyndighet (ÅFS 2014:33),
 • bistå konsumenten genom utredning och eftersträva förlikning,
 • hänvisa till behörigt rättsskyddsorgan,
 • övervaka marknadsföring,
 • bistå andra konsumentmyndigheter,
 • ge råd och informera om konsumenternas och klienters rättigheter,
 • handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet samt
 • enligt 3:14 LL om Ålands ombudsmannamyndighet på förordnande av landskapsregeringen vid sidan av sina övriga uppgifter sköta myndighetschefens uppgifter[1].

Kompetensprofil

Behörighetskrav:                      

 • Högskoleexamen med lämplig inriktning

Meriterande:                            

 • Kunskap om det åländska samhället
 • Erfarenheter av konsumentfrågor, juridisk eller annan rådgivningsverksamhet
 • Insikter i juridik
 • Vana att arbeta självständigt och ta egna initiativ
 • God social förmåga, beprövad integritet och gott bemötande
 • God kommunikationsförmåga i tal och skrift
 • Erfaren IT-användare

Arbetstid

60% av heltid (kansliarbetstid, arbetsplatsen tillämpar flextid).

Tillträde

Ordinarie tjänst lediganslås från 1 januari 2020 (pensionsavgång). Första arbetsdag 7 januari eller enligt överenskommelse.

Prövotid 6 månader.

Lön

Lön är 60 % av 3.327,09 € – 4.249,02 € + allmänt lönetillägg 121,24 € per månad.

Landskapets tjänstekollektivavtal tillämpas, www.regeringen.ax/arbete-pension/kollektivavtal

Arbetsplatsen erbjuder subventionerad friskvård.

Ansökan

Personligt brev och CV skall vara Ålands ombudsmannamyndighet tillhanda senast fredag 8 november kl. 15.00. Ansökan sänder du till:

info@ombudsman.ax

eller                   

Ålands ombudsmannamyndighet

Att: Johanna Fogelström-Duns

Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn

 

Intervjuer

Intervjuer för utvalda kandidater hålls 18 och 19 november 2019 i Mariehamn.

Mer information om tjänsten fås från:

Konsumentrådgivare Anders Kulves (018-25589), eller myndighetschef Johanna Fogelström-Duns (018-25565). Det går bra att lämna ringbud via växeln: 018-25000.

Se även www.ombudsman.ax/konsumentradgivning och myndighetens verksamhetsberättelser www.ombudsman.ax/nyheter/verksamhetsberattelser

 

[1] Landskapsregeringen förordnar en tjänsteman vid ombudsmannamyndigheten till myndighetschef för att vid sidan av sina övriga uppgifter sköta myndighetschefens uppgifter enligt ÅFS 2014:33. Förordnandet ska avse en viss tid, dock högst fem år. Senast ett halvår innan förordnandet löpt ut ska landskapsregeringen ta ställning till vilken tjänsteman vid ombudsmannamyndigheten som ska förordnas att sköta de uppgifter som ankommer på myndighetschefen. För närvarande är diskriminerings- och barnombudsmannen förordnad myndighetschef.