Högskolepraktik 2020: inriktning jämställdhet - utredning/undersökning

Nu finns möjlighet att ansöka om att göra högskolepraktik vid Ålands ombudsmannamyndighet. Sista ansökningsdatum är 28 februari 2020

I år söker vi dig som är intresserad av att göra en studie inom temaområdet jämställdhet, könsnormer, diskriminering, barn och ungdomar samt jämställdhetsplanering.

 

Högskolepraktik vid Ålands ombudsmannamyndighet 2020

Inriktning:      Utredning/undersökning
Nyckelord:     Jämställdhet, könsnormer, diskriminering, barn och unga, jämställdhetsplanering
Tid:                10 veckor (tidsperiod – datum – enligt överenskommelse)
Plats:             Mariehamn, Åland
Ansök:           senast 28 februari 2020

Vem är vi?

Ålands ombudsmannamyndighet (ÅOM) har till uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse. Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland. Myndigheten arbetar genom rådgivning för att främja och trygga jämlikhet i frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Myndighetens uppdrag omfattar även rådgivning vad gäller konsumenters rättigheter.

Förutom rådgivning ska myndigheten bedriva förebyggande informationsarbete, ingå dialog med olika aktörer och intressenter samt ta fram olika underlag och oberoende rapporter med analyser och rekommendationer vad gäller de rättighetsområden som berörs av myndighetens uppdragsområde.

Varför söker vi praktikant?

Som ett led i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och utredningar erbjuder ÅOM möjlighet för studerande att göra högskolepraktik vid myndigheten med inriktning utredning/undersökning. I år (2020) söker vi dig som är intresserad av att göra en studie inom temaområdet jämställdhet, könsnormer, diskriminering, barn och ungdomar samt jämställdhetsplanering.

Till exempel:

 • Studie av högstadieungdomars syn på och upplevelser av jämställdhet, könsnormer och sexuella trakasserier (tex genom enkäter/intervjuer), samt analys av hur högstadieskolor på Åland arbetar med främjande av jämställdhet, mångfald av könsnormer/normkritik och likabehandling (Kan belysas från vuxenperspektiv och/eller barn- och ungdomsperspektiv)
 • Analysera hur åländsk lokalmedia konstruerar och berättar om barn och ungdomar utifrån ett genusperspektiv, normkritisk analys och jämställdhetsperspektiv.
 • Analys av jämställdhetsplanering på Åland i någon eller några av följande områden: Kommuner, myndigheter, utbildningssektorn.

Vad kan vi erbjuda Dig?

ÅOM kan erbjuda

 • Möjligheten att få inblick i ett unikt perspektiv på Åland. Som praktikant får du ta del av diskriminerings- och barnrättsfrågor, frågor vad gäller socialvård, hälso- och sjukvård samt konsumentrådgivning.
 • Möjligheten att som praktikant få inblick i strukturella utmaningar på både makro- och mikronivå på Åland.
 • Möjlighet att arbeta på en liten och sammansvetsad myndighet där man som praktikant får inblick i aktuella frågor myndigheten arbetar med.
 • Eget arbetsrum på vårt moderna kontor.

Under praktikperioden får du som praktikant i uppdrag att göra en utredning/studie och får samtidigt möjligheten att fördjupa dig i ett visst ämne. Den exakta inriktningen och temat för studien kommer du överens om tillsammans med oss på Ombudsmannamyndigheten i samband med ansökan om praktikantplatsen. I slutet av praktikperioden presenterar du din studie för Ombudsmannamyndigheten. Vi har sedan möjlighet att använda och förmedla vidare studien och dess innehåll till allmänheten och beslutsfattare.

När kan jag göra praktik och får jag betalt?  

ÅOM erbjuder en heltids praktikplats som omfatta upp till 10 veckor. Tidpunkt på året kommer vi överens med dig som blir utvald. 

ÅOM har inte möjlighet att erbjuda lön för praktikplatsen, utan du som praktikant måste söka egen finansiering antingen via ditt universitet eller högskola, eller genom Ams högskolepraktik.  Läs mer om villkoren för finansiering av högskolepraktik på Ams webbplats.   

Detta förväntar vi oss av dig

Vi förväntar oss att du

 • är i slutet av dina studier på en Högskola eller ett Universitet
 • har grundläggande förståelse för forskningsmetodik
 • har ett intresse för samhällsfrågor (framförallt jämställdhetsfrågor, men även diskrimineringsfrågor, frågor inom social- och hälsovård, maktstrukturer o.s.v.)
 • har förmåga att arbeta självständigt enligt ramarna i din forskningsplan och den strukturerade handledning som vi erbjuder på arbetsplatsen.

Hur ansöker jag?

Skicka ett personligt brev och CV med information om dina studier/institution, samt information om när du vill genomföra din praktik. Berätta varför du vill göra praktik hos oss och vilket/vilka områden som intresserar dig mest och på vilket sätt de berör vårt arbete. Vi vill ha din ansökan senast 28 februari 2020. Efter ett urval kontaktar vi de mest intressanta kandidaterna för ett uppföljande samtal kring möjligt innehåll för praktiken och därefter fattar vi beslut. Vårt mål är att nå ett beslut senast 27 mars 2020.

Du skickar ansökan per e-post till info@ombudsman.ax

Mer information om oss finns på www.ombudsman.ax

 

Tidigare praktik hos oss:

År 2019 var fokus för vår högskolepraktik barn med funktionsnedsättning/funktionsvariation och deras vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser av tillgänglighet och bemötande på Åland. Praktikant var Malin Klingberg som under sommaren 2019 genomförde studien "Dags att vakna kanske" som finns publicerad här på vår hemsida. Här berättar Malin själv kort om sin praktik: länk till kort video och länk till text.