Gör högskolepraktik hos oss (uppdaterad information)

Nu är det möjligt att ansöka om att göra högskolepraktik vid Ålands ombudsmannamyndighet under 2022. Sista ansökningsdatum är 28 februari 2022.

I år söker vi dig som är intresserad av något av följande områden: upplevd diskriminering, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, levnadsvillkor och rättigheter bland den äldre befolkningen (kvinnor, män och andra) 

Exempel på områden för praktikarbete 2022 (uppdaterade 4.2.2022)

  • Studie på temat äldre i åländsk media (tex hur har äldre framställts i samband med covidpandemin, och/eller vilka nyheter och frågor har varit aktuella under en avgränsad tidsperiod)
  • Studie på temat självbestämmanderätt inom äldreomsorgen på Åland.
  • Studie på temat upplevelser av olikbehandling/ diskriminering specifikt relaterat till hälso- och sjukvård på Åland

... du kan också själv föreslå ett temaområde inom ramen för ombudsmannamyndighetens verksamhet som du vill fokusera på genom en fördjupande undersökning eller utredning  

Om det låter intressant, läs vidare!