Frukostseminarium och rapportsläpp 9 oktober 2020

Välkommen på frukostseminarium fredag 9 oktober 2020 kl. 8.30-10. Auditorium Sälskär, Ålands lagting (Mariehamn). Kaffe/te & smörgås från 8.15 (anmälan krävs)

Barnkonsekvensbedömningar i åländska lagförslag

Sara Nordell har under sommaren genomfört en studie inom ramen för högskolepraktik på Ålands ombudsmannamyndighet med syfte att besvara frågan Finns det barnkonsekvensbedömningar i åländska lagförslag? Genom att analysera åtta lagförslag från år 2018–2020 samt genom att efterhöra hur landskapets lagberedning och avdelningsjurister ser på barnkonsekvensbedömningar, ger studien en bild av ett nuläge med stor variation och stor förbättringspotential. Mot bakgrund av detta innehåller rapporten även rekommendationer från Ålands ombudsmannamyndighet vad gäller att stärka arbetet med barnkonsekvensbedömningar och i förlängningen bättre tillgodose åländska barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Vi bjuder in till det här frukostseminariet för att presentera rapporten, våra rekommendationer samt för att möjliggöra en dialog med ansvariga politiker, tjänstemän och andra intresserade. Vi hoppas att vi tillsammans kan resonera och hitta vägar så vi kan bli bättre på barnkonsekvensbedömningar.

Program:

  • Presentation av studien: Sara Nordell
  • Rekommendationer från Ålands ombudsmannamyndighet: Johanna Fogelström-Duns
  • Vilka är utmaningarna och vilka möjligheter ser vi framöver? Panelsamtal med andra minister Annika Hambrudd, minister Annette Holmberg-Jansson samt lagberedningschef Hans Selander.
  • Diskussion

 

Förhandsanmälan via länk eller per e-post info@ombudsman.ax. Senast tisdag 6 oktober. Ange ev. dietföreskrifter i anmälan.

Vi kommer även direktsända seminariet på myndighetens Facebooksida (det går även att se på seminariet i efterhand på vår Facebooksida).

Rapporten publiceras på www.ombudsman.ax den 9 oktober 2020 (kl 07.00).

Målgrupp: politiker i landskapsregering, lagting och kommun, avdelningschefer, jurister och beredande tjänstemän inom landskapsregeringens allmänna förvaltning, tjänstemän inom lagberedningen, tjänstemän och sakkunniga inom kommuner och andra myndigheter, organisationer och tredje sektor, samt övriga intresserade (seminariet är öppet för alla).