Frukostseminarium och rapportsläpp 4 oktober 2019

Välkommen på frukostseminarium där vi presenterar vår studie: "'Dags att vakna kanske' - Upplevelser av tillgänglighet och bemötande bland barn med funktionsvariation/ funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare på Åland."

Seminariet inleds med att Malin Klingberg presenterar studien som hon genomfört på uppdrag av Ålands ombudsmannamyndighet. Därefter reflekterar ombudsmannamyndigheten kring några av sina rekommendationer. Sedan finns det möjlighet för gemensam diskussion, reflektion och frågor.

Seminariet börjar kl 8.30. Kaffe/te och smörgås finns framdukat från kl 8.15.

Anmäl dig via länk

Rapporten finns tillgänglig här på vår hemsida från 4 oktober 2019. Meddela i din anmälan om du vill ha en utskrift så ordnar vi det!

Varmt välkommen!