Frukostseminarium 20 januari 2021

 

Seminarium med presentation av ny ÅSUB-studie: Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020

Ett av Ålands ombudsmannamyndighets uppdrag är att genomföra oberoende undersökningar och offentliggöra oberoende rapporter om diskriminering. Myndigheten har därför givit Ålands utrednings- och statistikbyrå (ÅSUB) i uppdrag att genomföra en undersökning om upplevelser av diskriminering på Åland. Senast en liknande undersökning gjordes var år 2010.

Under hösten 2020 har ÅSUB genomfört en enkätundersökning till ett slumpmässigt urval av personer bosatta på Åland i åldern 16 år och uppåt. Undersökningens syfte har varit att kartlägga förekomsten av upplevd diskriminering, ålänningarnas kännedom om det rättsliga skyddet mot diskriminering och de åtgärder som ålänningar önskar att ska vidtas för att minska diskrimineringen i samhället. Dessutom har ett antal intervjuer med privatpersoner och intresseorganisationer/ föreningar genomförts för att undersöka eventuella bakomliggande strukturer och mekanismer för upplevd diskriminering på Åland.

Välkommen på digitalt frukostseminarium onsdag 20 januari 2021 där utredare Sanna Roos från ÅSUB presenterar resultaten i undersökningen. Presentationen följs av reflektioner och diskussion.

Program

8.30  presentation av undersökningen, Sanna Roos, utredare ÅSUB
9.15  samtal och reflektioner med inbjudna gäster:
vicelantråd Harry Jansson, minister Annika Hambrudd samt minister Fredrik Karlström
möjlighet att ställa frågor via chatt.(eller tal/röst om du deltar via Teams)
10.00 avslut

Du kan delta via Teams. Anmäl dig senast måndag 18.1.2021 till info@ombudsman.ax  Vi skickar ut möteslänken på tisdag 19.1.

Du kan även följa seminariet i direktsändning eller i efterhand på Ombudsmannamyndighetens YouTube: https://youtu.be/Hgmj7oIu1xk. 

Rapporten publiceras på www.asub.ax 20 januari 2021 och kommer även finnas tillgänglig på www.ombudsman.ax (länk till publikationer och rapporter)

 

Seminariet arrangeras av Ålands ombudsmannamyndighet i samarbete med Ålands statistik och utredningsbyrå (ÅSUB)