DO Kirsi Pimiä besöker Åland 4 december

På tisdag 4 december gästar Finlands diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä Åland på inbjudan av Ålands ombudsmannamyndighet.

Under dagen kommer Kirsi Pimiä träffa landshövding Peter Lindbäck, äta lunch med ansvariga ministrar från landskapsregeringen samt delta i ett rundabordssamtal med företrädare från intresseföreningar och sakkunniga på temat likabehandling och icke-diskriminering. På kvällen ordnas ett seminarium öppet för allmänheten kl. 18.30-20.00 på Alandica konferens i Mariehamn.

”Diskrimineringslagstiftningen är delad behörighet mellan landskapet och riket. Det kan vara svårt för den enskilde individen att veta sina rättigheter, vilken lagstiftning som gäller och vart man kan vända sig för att få råd och information. Det är en av anledningarna till att vi ordnar seminarium med DO Kirsi Pimiä”, säger Johanna Fogelström-Duns vid Ålands ombudsmannamyndighet. En annan viktig anledning är att ta del av erfarenheterna från riket vad gäller främjande av likabehandling och den nya diskrimineringslagen som trädde ikraft i januari 2015. ”Vi ser ett behov av att uppdatera den åländska diskrimineringslagen och vill genom att ordna rundabordssamtal och seminarium möjliggöra en arena för dialog kring detta.”

 

Det finns fortfarande platser kvar på seminariet om likabehandling och icke-diskriminering. Välkommen.

Här kan du läsa mer om seminariet.