Coronavirus och konsumentens rättigheter

Spridningen av coronaviruset påverkar för närvarande konsumenternas ställning på ett omfattande och oförutsägbart sätt i hela världen, särskilt när det gäller resor och inställda tjänster.

När läget är osäkert är det viktigt att trygga sina rättigheter, oavsett hur ansvarsfrågorna bedöms i efterhand. Kontakta arrangören och ditt försäkringsbolag. Gör en skriftlig reklamation. God hjälp att göra reklamationen får man här:  https://reklamaatioapuri.fi/sv 

Konsumentrådgivningen vill tipsa om uppdaterad information vad gäller konsumentskyddet för resenärer som finns på Konkurrens- och konsumentverkets hemsida:

https://www.kkv.fi/sv/aktuellt/nyheter/2020/27.2.2020-coronaviruset-info-om-konsumentskyddet-for-resenarer/