Är du Ålands nästa patient- och klientombudsman?

Ålands ombudsmannamyndighet lediganslår en ordinarie tjänst som patient- och klientombudsman från 1 oktober 2018, med möjlighet att inleda anställningen 1 augusti 2018. Tjänsten är placerad vid myndighetens kontor på Elverksgatan 10 i Mariehamn (kvarter iTiden).

Ålands ombudsmannamyndighet är en oberoende myndighet som är administrativt underställd Ålands landskapsregering. Myndigheten har som uppgift att främja och trygga jämställdhet, jämlikhet och förhindra diskriminering, främja barns rättigheter, trygga och främja rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården samt konsumentrådgivning. För närvarande finns tre tjänster vid myndigheten.

Ålands ombudsmannamyndighet är medaktör i nätverket bärkraft.ax och arbetar för att aktivt bidra till ett hållbart Åland och visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar inom ramen för Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Vi erbjuder en självständig, varierad, utvecklande och utmanande tjänst som patient- och klientombudsman. Tjänsten omfattar rådgivning på personligt plan per telefon, epost och personliga möten, samt informationsverksamhet både genom möten och skrift. Förutom dagliga möten och samtal med patienter och klienter så innebär tjänsten många kontakter med yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, kommunala verksamheter, andra myndigheter, intresseorganisationer och föreningar. Arbetet omfattar även aktivt samarbete i det pågående utvecklingsarbetet vid Ålands ombudsmannamyndighet.

Vi söker dig som trivs med att arbeta och stötta personer som behöver hjälp att få sina rättigheter tillgodosedda. Du känner starkt för mänskliga rättigheter och allas lika värde och är van att bemöta människor med varierande bakgrund professionellt, sakligt och vänligt. Du är en person som inger förtroende och har självklart hög integritet. Du har en högskoleexamen med lämplig inriktning och har tidigare arbetat inom hälso- och sjukvård, socialvård eller liknande verksamheter. Du är bekväm med att arbeta självständigt, ta dig an utmaningar och egna initiativ. Du är en god och lyhörd lyssnare och uttrycker dig klart både i tal och skrift.

Tjänstens uppgifter

 • trygga och främja klientens ställning inom socialvården enligt 2:5 landskapslag om Ålands ombudsmannamyndighet (ÅFS 2014:33)
 • trygga och främja patientens ställning och rättigheter inom hälso- och sjukvården enligt 2:6 landskapslag om Ålands ombudsmannamyndighet (ÅFS 2014:33)
 • bistå, ge råd och informera om patienters och klienters rättigheter,
 • tillämpa bestämmelser om klienters och patienters rättigheter
 • handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet.
 • enligt 3:14 landskapslag om Ålands ombudsmannamyndighet (ÅFS 2014:33) på förordnande av landskapsregeringen vid sidan av sina övriga uppgifter sköta myndighetschefens uppgifter[1]

Kompetensprofil

Behörighetskrav:  Högskoleexamen med lämplig inriktning

Meriterande:                        

 • Kunskap om det åländska samhället
 • Erfarenhet från hälso- och sjukvård, socialvård, eller likande verksamheter
 • Insikter i juridik
 • Vana att arbeta självständigt och ta egna initiativ
 • God social förmåga, beprövad integritet och gott bemötande
 • God kommunikationsförmåga i tal och skrift
 • Erfaren IT-användare

Arbetstid: Kansliarbetstid, heltidsarbete. Arbetsplatsen tillämpar flextid.

Tillträde: Ordinarie tjänst lediganslås från 1 oktober 2018 (pensionsavgång). Möjligt och önskvärt tillträde 1 augusti 2018 eller enligt överenskommelse.

Lön: Lön i enlighet med löneklass A25 (3379,55 – 4282,43 euro/mån). Landskapets tjänstekollektivavtal tillämpas.  Prövotid 6 månader. Arbetsplatsen erbjuder subventionerad friskvård.

Ansökan: Personligt brev och CV skall vara Ålands ombudsmannamyndighet tillhanda senast torsdag 31 maj kl. 16.15 lokal tid. Ansökan sänder du till:

info@ombudsman.ax

eller

Ålands ombudsmannamyndighet/ Att: Johanna Fogelström-Duns

Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn

Intervjuer för utvalda kandidater hålls tisdag 12 juni 2018 i Mariehamn.

Mer information om tjänsten fås från:

Klient- och patientombudsman Marina Karlsson (018-25267), eller myndighetschef Johanna Fogelström-Duns (018-25565). Det går bra att lämna ringbud via växeln: 018-25000.

 

[1] Landskapsregeringen förordnar en tjänsteman vid ombudsmannamyndigheten till myndighetschef för att vid sidan av sina övriga uppgifter sköta myndighetschefens uppgifter enligt ÅFS 2014:33. Förordnandet ska avse en viss tid, dock högst fem år. Senast ett halvår innan förordnandet löpt ut ska landskapsregeringen ta ställning till vilken tjänsteman vid ombudsmannamyndigheten som ska förordnas att sköta de uppgifter som ankommer på myndighetschefen. För närvarande är diskriminerings- och barnombudsmannen förordnad myndighetschef.