Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands ombudsmannamyndighet cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands ombudsmannamyndighet främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Händer som håller i pappersmänniskor

Nyheter

Bris samtalsstöd för dig under 18 år. Öppet dygnet runt.

Vi påminner om Bris stödmöjlighet för barn och unga per telefon eller chatt. Även vuxna kan kontakta Bris för stöd, se nedan. Du som är under 18 år vet väl att du kan ringa Bris hjälptelefon på 018-...

Verksamhetsberättelsen för 2021 publicerad

Ålands ombudsmannamyndighet har under 2021 haft totalt 717 rådgivningsärenden, varav 252 rört konsumentrådgivningen, 225 patientombudsmannen, 168 klientombudsmannen och 72 diskriminerings- och...
bild som visar årtalet 2021

Presentation av verksamhetsberättelsen 2021

Välkommen på frukostseminarium 9 mars kl. 8.30 I samband med publiceringen av vår verksamhetsberättelse för 2021 bjuder vi in till frukostseminarium med presentation och diskussion. Onsdag 9 mars...
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 13.9.2022
Händer som håller i pappersmänniskor

Ålands ombudsmannamyndighet

främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Pilnedåt som indikerar på att det finns mer innehåll