Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands ombudsmannamyndighet cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands ombudsmannamyndighet främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Händer som håller i pappersmänniskor

Nyheter

bild på tecknad bil

Undersökning avslöjar inbitna problem med handel av begagnade bilar i riket

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) i Finland har utfört en kvalitativ undersökning där gick man igenom drygt tusen fallbeskrivningar av felsituationer i begagnade bilar som inkommit till...
man som står framför husvägg

Ombudsmannamyndighetens team växer

Vi välkomnar Henrik Jensen till den nya tjänsten som myndighetsjurist vid Ålands ombudsmannamyndighet.  Det här är en välkommen förstärkning av myndighetens personalresurs som hör samman med att...

Verksamhetsberättelse 2023

Under 2023 har Ålands ombudsmannamyndighet haft 690 kontakter och rådgivningsärenden, vilket är en ökning jämfört med året innan (2022) då antalet var 609. 309 ärenden har rört konsumentrådgivning,...
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 13.9.2022
Händer som håller i pappersmänniskor

Ålands ombudsmannamyndighet

främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Pilnedåt som indikerar på att det finns mer innehåll