Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands ombudsmannamyndighet cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands ombudsmannamyndighet främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Händer som håller i pappersmänniskor

Nyheter

Barnkonventionens dag 20 november

För nästan 33 år sedan (år 1991) ratificerade Finland FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) år 1991 och Ålands lagting gav sitt sitt bifall. Att ratificera en konvention innebär...
bokstäverna D och O i regnbågens färger

Pridevecka - välkommen på öppet hus

Den här veckan är det Åland Pride och ombudsmannamyndigheten håller öppet hus på tisdag 22 augusti kl. 13-15. Då är du som är intresserad av att höra mer om vår verksamhet, ställa frågor, eller bara...
åländsk midsommarstång med båtar i toppen och papperskronor

Trevlig midsommar!

Vi önskar alla en riktigt trevlig midsommarhelg. Ombudsmannamyndigheten håller stängt fredag 23 juni.
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 13.9.2022
Händer som håller i pappersmänniskor

Ålands ombudsmannamyndighet

främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Pilnedåt som indikerar på att det finns mer innehåll