Startsida

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämställdhet, jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

 

Elektronisk anslagstavla 

Nyheter

Bris samtalsstöd för dig under 18 år. Öppet dygnet runt.

Vi påminner om Bris stödmöjlighet för barn och unga per telefon eller chatt. Även vuxna kan kontakta Bris för stöd, se nedan. Du som är under 18 år vet väl att du kan ringa Bris hjälptelefon på 018-...
Läs mer om Bris samtalsstöd för dig under 18 år. Öppet dygnet runt. ›

Verksamhetsberättelsen för 2021 publicerad

Ålands ombudsmannamyndighet har under 2021 haft totalt 717 rådgivningsärenden, varav 252 rört konsumentrådgivningen, 225 patientombudsmannen, 168 klientombudsmannen och 72 diskriminerings- och...
Läs mer om Verksamhetsberättelsen för 2021 publicerad ›
bild som visar årtalet 2021

Presentation av verksamhetsberättelsen 2021

Välkommen på frukostseminarium 9 mars kl. 8.30 I samband med publiceringen av vår verksamhetsberättelse för 2021 bjuder vi in till frukostseminarium med presentation och diskussion. Onsdag 9 mars...
Läs mer om Presentation av verksamhetsberättelsen 2021 ›
två barn sitter på knäna och tilltar på ljuslyktor. copyright Crelle

Barnens ljusfest 20 februari 2022

Mariehamns stad bjuder in till Vinterfesten det blåa Åland. En del av programmet är barnens ljusfest till vilken 26 daghem runtom på Åland deltar och barnen har målat 877 glasljuslyktor som kommer...
Läs mer om Barnens ljusfest 20 februari 2022 ›

Rådde Rådjur – nytt material för barns delaktighet inom barnomsorgen på Åland 

Den nya landskapslagen för barnomsorg och grundskola slår fast att barn ska ges möjlighet att påverka innehållet inom barnomsorgens verksamhet utifrån sin mognadsgrad. Men hur kan man i praktiken...
Läs mer om Rådde Rådjur – nytt material för barns delaktighet inom barnomsorgen på Åland  ›