Startsida

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämställdhet, jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

 

Elektronisk anslagstavla 

Nyheter

Nedstängning av myndighetens sociala mediekanaler

Datainspektionen på Åland publicerade 1.10.2021 en stark rekommendation att offentliga aktörer upphör med att använda tjänster som Facebook eftersom hanteringen av data sannolikt bryter mot EU:s...
Läs mer om Nedstängning av myndighetens sociala mediekanaler ›

Ny studie: Har vi tid för barnens verkliga delaktighet?

Ålands ombudsmannamyndighet publicerar idag (12.10.2021) en studie som Janika Tyni har genomfört inom ramen för högskolepraktik.  Studien undersöker barns rätt till delaktighet vid utredning av...
Läs mer om Ny studie: Har vi tid för barnens verkliga delaktighet? ›
informationsbild_bris

Bris chatt, mejl och stödtelefon för dig under 18 år

Vi påminner om Bris stödmöjlighet per telefon eller chatt. Även vuxna kan kontakta Bris för stöd, se nedan. Du som är under 18 år vet väl att du kan ringa BRIS hjälptelefon på 018-25520 för att prata...
Läs mer om Bris chatt, mejl och stödtelefon för dig under 18 år ›

Ändringar i rådgivning vad beträffar klienträttigheter i samband med barnomsorg på Åland

I och med att landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola trätt i kraft den 01.01.2021 hör inte barnomsorg längre under kommunal socialvård. Därmed har Ålands ombudsmannamyndighet inte längre...
Läs mer om Ändringar i rådgivning vad beträffar klienträttigheter i samband med barnomsorg på Åland ›

Seminarium och rapportsläpp 12.10.2021

  Välkommen på seminarium tisdag 12 oktober 2021 kl. 13-14.30. Stadsbiblioteket (Mariehamn) På uppdrag av Ålands ombudsmannamyndighet har högskolepraktikant Janika Tyni under sommaren genomfört en...
Läs mer om Seminarium och rapportsläpp 12.10.2021 ›