Ombudsmannanämnden

Ombudsmannanämnden tillsätts av Ålands landskapsregering för en mandatperiod på två år. Ombudsmannanämnden består av personer med särskild sakkunskap vars uppgift är att bistå ombudsmannamyndigheten vad gäller de frågor som faller inom ramen för arbetet för diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen, klientombudsmannen samt patientombudsmannen. 

Medlemmar 2017-19:

Leif Jansson, ordförande

Lotta Angergård, vice ordförande 

Sara Bru, medlem

Kim Hansson, medlem

Marie-Louise Nordberg, medlem

Robert Jansson, ersättare

Micke Larsson, ersättare

Chris Sviberg, ersättare

Myndighetschef Johanna Fogelström-Duns verkar som nämndens sekreterare.

Klient- och patientombudsman Benjamin Sidorov deltar i nämndens möten.

Under rubriken bilagor hittar du ombudsmannanämndens mötesprotokoll.

 

Justina Donielaite, vice ordförande (fram till 15 juni 2018)