Ombudsmannanämnden

Ombudsmannanämnden tillsätts av Ålands landskapsregering för en mandatperiod på två år. Ombudsmannanämnden består av personer med särskild sakkunskap vars uppgift är att bistå ombudsmannamyndigheten vad gäller de frågor som faller inom ramen för arbetet för diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen, klientombudsmannen samt patientombudsmannen. 

Medlemmar 2019-21

Leif Jansson, ordförande

Lotta Angergård, vice ordförande

Sofia Enholm, medlem

Kim Hansson, medlem

Henrik Lagerberg, medlem

Marie-Louise Nordberg, medlem

Sara Bru, ersättare

Dan Sundqvist, ersättare

Chris Sviberg, ersättare

Myndighetschef Johanna Fogelström-Duns verkar som nämndens sekreterare.

Patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov deltar i nämndens möten.

Under rubriken bilagor hittar du ombudsmannanämndens mötesprotokoll.