Välkommet tillägg i lag som stärker patientens ställning och rättigheter

Från och med 1 december 2020 tillfogas ett nytt moment  till 1 § i Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter: 

Var och en som varaktigt bor på Åland har utan diskriminering och inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter.

I förarbetet till lagändringen (LAGFÖRSLAG nr 14/2019-2020) står det bland annat att ingen utan godtagbart skäl får särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Skyldigheten att erbjuda vård är dock vid varje tid beroende på de resurser som sjukvården har tillgång till.

Rätten att utan diskriminering ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård som ens hälsotillstånd förutsätter har sedan början av 90-talet stipulerats i rikets patientlag, men inte tillämpats i Ålands tillämpning av rikets patientlag. Detta är därmed ett välkommet tillägg i lagstiftningen som vi på Ålands ombudsmannamyndighet arbetat för att uppnå.