Upplevelser av diskriminering på Åland

Ny undersökning inleds den här veckan.

För Ålands ombudsmannamyndighet är det viktigt att ta reda på vilka upplevelser av diskriminering man har – eller inte har – på Åland. Därför har vi gett ÅSUB (Ålands statistik- och utredningsbyrå) i uppdrag att genomföra en undersökning nu i höst. Det är tio år sen en liknande studie gjordes och myndigheten anser att det är angeläget att få en uppdaterad lägesbild.

Den här veckan kommer 1500 slumpmässigt utvalda personer bosatta på Åland som är 16 år och äldre att få en enkät hemskickad från ÅSUB. Det är viktigt att svara på enkäten även om man inte upplever att man har blivit diskriminerad.

Diskriminering handlar om att du blir sämre behandlad än andra i en jämförbar situation på grund av en eller flera egenskaper kopplade till dig som person. Det kan också handla om att någon trakasserar dig på ett sätt som upplevs förnedrande eller hotfullt.

Upplevelser av diskriminering kan förekomma i arbetslivet, vid rekrytering, inom utbildning, när det gäller varor och tjänster, vid kontakt med myndigheter. Det kan vara kopplat till exempel till kön, graviditet, sexuella trakasserier, att man inte kommer från Åland, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Det kan bero på en egenskap som är kopplad till dig som person, eller en person i nära relation till dig själv.

Om du inte har fått en enkät hemskickad, men ändå vill dela med dig av dina erfarenheter, så kan du fylla i enkäten via den här länken:www.asub.ax/diskriminering(den är öppen fram till 15.10.2020).

 

Utöver enkätundersökningen kommer ÅSUB även genomföra ett antal djupintervjuer. Personer som vill berätta mer om sina upplevelser av diskriminering, ska anmäla sitt intresse till Sanna Roos på ÅSUB. Man kan också kontakta Sanna Roos om man behöver hjälp med att fylla i enkäten, eller om man vill besvara den på engelska.

Studien genomförs under hösten 2020 och beräknas vara färdig inom januari 2021.

 

Tack för din medverkan!