Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020. Ny ÅSUB rapport

Ny rapport om upplevd diskriminering på Åland publicerad

Idag publiceras ÅSUB:s undersökning  Upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020.

Läs mer på www.asub.ax/sv/utredning/upplevd-diskriminering-alandska-samhallet-2020

Se vårt seminarium där rapporten presenteras

Utredare Sanna Roos från ÅSUB presenterar rapporten följt av ett panelsamtal. Seminariet kan ses på Ombudsmannamyndighetens YouTube

Bakgrund

Ett av Ålands ombudsmannamyndighets uppdrag är att genomföra oberoende undersökningar och offentliggöra oberoende rapporter om diskriminering. Myndigheten har därför givit Ålands utrednings- och statistikbyrå (ÅSUB) i uppdrag att genomföra en undersökning om upplevelser av diskriminering på Åland. Senast en liknande undersökning gjordes var år 2010.

Under hösten 2020 har ÅSUB genomfört en enkätundersökning till ett slumpmässigt urval av personer bosatta på Åland i åldern 16 år och uppåt. Undersökningens syfte har varit att kartlägga förekomsten av upplevd diskriminering, ålänningarnas kännedom om det rättsliga skyddet mot diskriminering och de åtgärder som ålänningar önskar att ska vidtas för att minska diskrimineringen i samhället. Dessutom har ett antal intervjuer med privatpersoner och intresseorganisationer/ föreningar genomförts för att undersöka eventuella bakomliggande strukturer och mekanismer för upplevd diskriminering på Åland.