Tillsyn av offentlig upphandling

Illustration av pärmar, dokument och våg

Ålands Ombudsmannamyndighet övertar ansvaret för tillsyn av offentlig upphandling på Åland från och med 1.1.2024. Därmed upphör Upphandlingsinspektionen som en egen myndighet den 31.12.2023.

Under en övergångsperiod i januari 2024 finns den gamla hemsidan till Upphandlingsinspektionen kvar på www.upphandlingsinspektionen.ax

Nya e-post adressen för kontakt i upphandlingsärenden blir från 1.1.2024 upphandling@ombudsman.ax