Risker för barns rättigheter i tider av ökad ekonomisk oro och knapphet

leksaksbjörn som håller i en 50 euros sedel

Ålands ombudsmannamyndighet bjuder in till seminarium med Finlands Barnombudsman Elina Pekkarinen och ÅSUB:s forskningschef Sanna Roos.

Onsdag 28 februari kl. 18:00-19:30 på Mariehamns stadsbibliotek. Klicka här för adressen.

Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. Varmt välkommen!

Bakgrund

De senaste årens utveckling vad gäller ökad press på hushållens ekonomi i form av pandemi, höga energipriser, hög inflation som lett till stora ökningar på bland annat livsmedel och aviserade hyresökningar påverkar barnen och deras familjer. Samtidigt signaleras det att den offentliga sektorn i Finland och på Åland verkar ha utmaningar att finansiera välfärden. Nedskärningar i stödsystem pågår i landet samtidigt som FN:s barnrättskommitté i sina rekommendationer till Finland 2023 har uppmanat till att undvika nedskärningar i sociala stöd som påverkar barn i ekonomiskt utsatt position. Vilka är riskerna för barns rättigheter och vad kan och bör göras för att minimera dessa?

Om våra föreläsare:

  • Elina Pekkarinen är Finlands barnombudsman sedan 2019. Hon har arbetat som socialarbetare och disputerade 2010 med forskning om ungdomsbrottslighetens och barnskyddets historia. Före utnämningen till barnombudsman har Elina Pekkarinen forskat inom ramen för olika forskningsprojekt om barnskydd och ungdomsforskning. Hon har varit ordförande i finländska sällskapet för barndomsforskning och varit sakkunnigledamot i barnskyddet i Helsingfors förvaltningsdomstol. Elina Pekkarinen har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och skrivelser som riktats till allmänheten samt redigerat flera vetenskapliga verk.  
  • Sanna Roos är forskningschef vid Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB. Hon doktorerade 2014 i psykologi vid Åbo universitet och har tidigare forskat vid centret för barn- och ungdomsstudier vid Åbo universitet. Sanna Roos har bland annat ansvarat för och författat undersökningen Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2021 (ÅSUB, januari 2024). Undersökningens syfte är att undersöka hur den del av det sociala trygghetssystemet som faller under Ålands lagstiftningsbehörighet fungerar i praktiken och i vilken mån minskar de olika formerna av stöd risken för relativ fattigdom på Åland.