Revideringsbehov av åländsk diskrimineringslagstiftning - ett underlag

Den åländska diskrimineringslagstiftningen är i behov av uppdatering för att säkerställa ett starkare rättsskydd för alla som bor i landskapet samt för att leva upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Ålands ombudsmannamyndighet har under våren 2019 tagit fram ett underlag som den 23 augusti 2019 har överlämnats till landskapsregeringen för behandling. Det är ombudsmannamyndighetens förhoppning och rekommendation att landskapsregeringen ger lagberedningen i uppdrag att utan dröjsmål inleda revideringsarbetet.

Revideringsbehov av åländsk diskrimineringslagstiftning. Underlag till Ålands landskapsregering.