Rapport om barn med funktionsnedsättningar (2016)

Barnombudsmanen i Sveriges årsrapport för 2016 heter Respekt och handlar om barn med funktionsnedsättningar.

Grunden för rapporten är 97 intervjuer med barn och unga. De har berättat att de vill ha mer information och vara delaktiga. Att slippa fördomar, kränkningar och våld, är viktigt för de intervjuade barnen..

Nu krävs genomgripande förändringar för att barn med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Dessa barn – 300 000 enligt BO:s uppskattning – har samma rätt till en identitet, utveckling och skydd som andra barn. Särskilt lyfts flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Barn måste nu få mer information om sina rättigheter. Andra förslag på åtgärder handlar om att de som jobbar med barn behöver mer kunskap och utbildning. Det gäller även föräldrar och allmänhet.

Skolor ska inte få neka barn med funktionsnedsättningar en plats. Stödet till barnen och deras familjer måste förbättras genom samordnare. Våld och kränkningar från vuxna måste motarbetas mer.

Här kommer även ett intressant radioinslag med en elevintervju samt en rektor som säger att alla behöver anpassningar och att funktionshinder kan vändas till superkrafter.