Psykiatripatienters upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård på Åland. Ny rapport presenteras 30 november.

På uppdrag av Ålands ombudsmannamyndighet har högskolepraktikant Julia Danielsson under sommaren genomfört en kvalitativ intervju- och enkätstudie på temat "Psykiatripatienters upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård på Åland."   

Rapporten publiceras 30 november och med anledning av detta bjuder vi in till seminarium för att presentera och diskutera rapporten, samt för att möjliggöra en arena för dialog på temat.

Program 30 november 2022:

Start kl. 09:00

Introduktion och välkommen: Ålands ombudsmannamyndighet

Presentation av studien: Julia Danielsson

Reflektioner:

  • Henrik Lagerberg, ordförande Ålands intresseförening för psykisk hälsa, Reseda
  • Sirpa Mankinen klinikchef för psykiatriska kliniken vid ÅHS

Diskussion och samtal

Vi slutar senast kl. 10:30

 

Seminariet riktar sig till dig som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvårdssektorn, politisk beslutsfattare eller tjänsteman, patient eller anhöriga, samt dig som i övrigt är intresserad av frågan. Välkommen!

Seminariet äger rum vid ÅHS konferenscenter. Det går även att delta digitalt via Teams.
Ange ditt val när du anmäler dig.

Anmäl dig senast 28 november via länk eller per e-post info@ombudsman.ax.

Välkommen!

Rapporten publiceras den 30 november 2022 på www.ombudsman.ax