Ny patient- och klientombudsman

Ålands ombudsmannamyndighet har utsett Benjamin Sidorov till patient- och klientombudsman. Han börjar sin anställning 1 augusti. Förordnandet 1 augusti – 30 september är som tillfällig patient- och klientombudsman fram till dess att ordinarie patient- och klientombudsman Marina Karlsson går i pension. Förordnande som ordinarie patient- och klientombudsman ges från 1 oktober 2018.

Benjamin Sidorov är utexaminerad politices kandidat från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet där han har läst socialt arbete och socialpolitik. Sidorov har tidigare arbetat som socialarbetare på Åland och inom Helsingfors stad. 

Totalt 26 personer sökte tjänsten.