Myndighetsjurist - ledig tjänst att söka

två händer som håller i varsin pusselbit

Vi rekryterar medarbetare till en nyinrättad tjänst som myndighetsjurist. Sista ansökningsdag är 23 februari 2024.

 

Ålands ombudsmannamyndighet är en oberoende myndighet som är administrativt underställd Ålands landskapsregering. Myndigheten har till uppgift att främja och trygga jämställdhet, jämlikhet och förhindra diskriminering, främja barns rättigheter, trygga och främja rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården samt bedriva konsumenträttsrådgivning. Från och med 2024 omfattar myndighetens mandat även tillsyn över offentlig upphandling i landskapet i enlighet med landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling. Med anledning av detta lediganslår nu ombudsmannamyndigheten en ny ordinarie tjänst som myndighetsjurist. Totalt finns fyra tjänster vid myndigheten som är belägen i ljusa moderna utrymmen i Mariehamn.

Vi söker dig som vill göra skillnad i frågor som rör alla medborgare och vill utvecklas och bidra till stärkandet av rättighetsskydd på Åland. Du har god samarbetsförmåga, gott omdöme och hög integritet. Du kan arbeta självständigt, är van vid att prioritera och har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Ålands ombudsmannamyndighet är en myndighet som utvecklas och vi deltar aktivt i utvecklings- och hållbarhetsarbetet för Åland. Vi söker dig som är intresserad av strategisk utveckling för samhällsförändring och vi ser gärna att du har erfarenhet från ett eller fler av myndighetens rättsområden samt offentlig förvaltning. Du har en inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års studier.

Vi erbjuder en självständig, varierad, utvecklande och utmanande tjänst som myndighetsjurist.  Tjänsten omfattar intern juridisk rådgivning, rättsutredningar och utlåtanden inom myndighetens rättsområden och förvaltningsfrågor. Vad gäller upphandlingsärenden kommer du samarbeta nära med myndighetens upphandlingsinspektör. Du fattar tillsynsbeslut på föredragning av upphandlingsinspektören och ansvarar för framställningar till marknadsdomstolen. Tjänsten innebär samarbete med samtliga tjänstemän vid myndigheten.

Tjänstens huvuduppgifter

 • Ansvara för skötseln av tillsynsuppgifter som rör offentlig upphandling enligt 2 kap. 7 a ombudsmannalagen (LL 2014:33)
 • Stöda samtliga tjänstemän inom förvaltningsjuridik och ombudsmannamyndighetens rättsområden
 • Handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet
 • Enligt 3 kap. 14 § ombudsmannalagen på förordnande vid sidan av sina övriga uppgifter sköta myndighetschefens uppgifter.[1]

     [1] För närvarande är diskriminerings- och barnombudsmannen förordnad myndighetschef (1.11.2022-31.10.2026).

 

Kompetensprofil

Behörighetskrav: 

 • Inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års studier.

Meriterande: 

 • Erfarenhet av myndighetens rättsområden
 • Arbetslivserfarenhet inom offentlig förvaltning
 • God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift
 • Erfarenhet av utvecklingsarbete
 • Vana att arbeta självständigt, prioritera och ta egna initiativ
 • God samarbetsförmåga, gott omdöme och hög integritet

Villkor

Arbetstid: Kansliarbetstid (36,25 timmar/vecka). Arbetsplatsen tillämpar flextid.

Tillträde: 1.4.2024 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders prövotid. 

Lön: Grundlön 3996,47 euro per månad, med alla ålderstillägg 5 103,89 euro, samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Landskapets tjänstekollektivavtal tillämpas www.regeringen.ax/arbete-pension/kollektivavtal

Arbetsplatsen erbjuder utöver lagstadgad företagshälsovård även kostnadsfri sjukvård på allmänläkarnivå, subventionerad friskvård, kultur och massage.
Semester beroende på ålderstillägg är 30–38 dagar per år.

Ansökan

CV och personligt brev.
Bifoga även examensbevis, betyg/intyg som visar vilka kurser du har läst och dina studieresultat.

Senast 23 februari 2024 vill vi ha din ansökan som du skickar till info@ombudsman.ax

Första urvalet görs på basen av dokumenterade kunskaper och erfarenheter utifrån punkterna ovan. Andra urvalet görs vid intervjutillfället där vi även lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Intervjuer för utvalda kandidater planeras preliminärt 11–12 mars i Mariehamn.

 

Mer information om tjänsten fås från:

myndighetschef Johanna Fogelström-Duns fornamn.efternamn@ombudsman.ax (+358 18 25565) konsumenträttsrådgivare & upphandlingsinspektör Tuomas Nymark fornamn.efternamn@ombudsman.ax  
patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov fornamn.efternamn@ombudsman.ax

 

Den här lediga tjänsten finns även annonserad i digitala kanaler där du kan ladda upp din ansökan. När du gör detta samtycker du till att tjänsteleverantören får behandla dina personuppgifter. Tjänsteleverantören vidarebefordrar dina ansökningshandlingar till Ålands ombudsmannamyndighet och har ingen del i urvalsprocessen.