Glad Pridevecka

Ombudsmannamyndigheten uppmärksammar att det är Åland Pridevecka (23-29 augusti 2021)

Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden i den åländska och den finländska lagen. Det är även förbjudet enligt jämställdhetslagen att diskriminera pga könsidentitet eller könsuttryck. Alla har rätt till god vård och god kommunal service utan diskriminering.

Hos oss kan du få rådgivning från patient- och klientombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen. Kontaktuppgifter finns på sidan om myndigheten.