Frukostseminarium och rapportsläpp 11 september 2020

Välkommen på frukostseminarium fredag 11 september kl 8.30-10.00 på Mariehamns stadsbibliotek. 

Ålands ombudsmannamyndighet presenterar sin studie:

"Vem är viktig? Förstasidesstoff och ledare i åländsk lokalmedia."

Rapportskribent Minna Hellström, har inom ramen för högskolepraktik genomfört en studie på uppdrag av Ålands ombudsmannamyndighet. 

I studien granskar rapportskribenten Ålandstidningen och Nya Åland 2019 med syfte att undersöka vilka och vad som lyfts fram som viktigt i åländsk lokalmedia, genom att i första hand titta på förstasidan och de två nyheter som är utmärkande på den. I andra hand genom att kategorisera ledaren, tidningarnas opinionsbildande text.  Genom att räkna personer ett helt år har studien strävat till att besvara följande frågor:

  1. Vad och vilka lyfts fram på första sidan?
  2. Vilket utrymme får kvinnor, män, flickor, pojkar och andra?
  3. Hur ser tidningarnas opinionsbildande ut?

Som referensram och till hjälp vad gäller kategoriseringen av de nyheter som förmedlas har Global Media Monitoring Project använts.  

 

Program:

  • Presentation av studien: Minna Hellström
  • Samtal och reflektioner tillsammans med Anna Björkroos chefredaktör och ansvarig utgivare för Nya Åland samt Daniel Dahlén vd, chefredaktör och ansvarig utgivare för Ålandstidningen.. 
  • Möjlighet att ställa frågor.

 

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås från kl 8.15
Förhandsanmälan krävs via länk eller per e-post info@ombudsman.ax. Senast onsdag 9 september. Ange ev. dietföreskrifter i anmälan. 
Begränsat antal platser pga corona-restriktioner. 

Vi kommer även streama seminariet på myndighetens Facebooksida.  (går även att se i efterhand)

Rapporten publiceras på www.ombudsman.ax den 11 september 2020. 

Välkommen!