Förstärkning under sommaren

Ombudsmannamyndigheten är glada över att få förstärkning över genom Janika Tyni som arbetar som högskolepraktikant under sommaren.

Uppdraget är att göra en studie om barns rätt till delaktighet i barnskyddsutredningar på Åland.

Studien presenteras under hösten - mer information om det kommer!