Ändringar i rådgivning vad beträffar klienträttigheter i samband med barnomsorg på Åland

I och med att landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola trätt i kraft den 01.01.2021 hör inte barnomsorg längre under kommunal socialvård. Därmed har Ålands ombudsmannamyndighet inte längre mandat att ge rådgivning för barnomsorgsfrågor i samband med lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (22.9.2000/812) som tillämpas på Åland genom Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (klientlagen).

Detta betyder i praktiken att klientlagen inte längre omfattar barnomsorgen på Åland. Ett undantag är barn inom privat barnomsorgsverksamhet som bedrivs utan samhällsstöd, där klientlagen fortfarande gäller.