Klagomålsinstanser

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM

ÅMHM är en tillsynsmyndighet för den offentliga och privata socialvården på Åland. 

Du kan vända dig till ÅMHM vid följande ärenden:

  • Brister eller andra missförhållanden i verksamhet.
  • Brister vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet.
  • Brister som riskerar klientsäkerheten.
  • Brister som strider mot uppfattningen om god service och kvaliteten på service.
  • Brister som strider mot socialvårdslagstiftningen. 
  • Vid misstanke om någon av ovan nämnda punkter. 

Klagomål utreds normalt inte om händelsen inträffat för mer än fem år sedan. 

Länk till ÅMHM

 

Justitieombudsmannen JO och Justitiekanslern JK

Ett klagomål till JO eller JK kan gälla en myndighet eller tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag och som i sin verksamhet har brutit mot lagen. JO och JK undersöker inte samma ärende. Om klagomålet gäller mera än två år gammalt ärende, undersöks det inte utan särskilda skäl.

Länk till Justitieombudsmannen

Länk till Justitiekanslern