Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands ombudsmannamyndighet cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands ombudsmannamyndighet främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Händer som håller i pappersmänniskor

Nyheter

Ny diskrimineringslag

Landskapslag (2022:43) om tillämpning av diskrimineringslagen har 1.1.2023 trätt i kraft på Åland, vilket innebär att rikets diskrimineringslag tillämpas på Åland inom landskapets behörigheter och...

Verksamhetsberättelsen för 2022 publicerad

Ålands ombudsmannamyndighet har under 2022 haft totalt 609 rådgivningsärenden, varav 217 rört patientombudsmannen, 214 konsumentrådgivningen, 125 klientombudsmannen och 52 diskriminerings- och...

Frukostseminarium 22 mars

Välkommen på frukostseminarium med Ålands ombudsmannamyndighet. Vi presenterar vår verksamhetsberättelse 2022. Runar Karlsson ordförande KST, samt Anna Holmström vice ordförande ÅHS delar med sig...
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 13.9.2022
Händer som håller i pappersmänniskor

Ålands ombudsmannamyndighet

främjar jämställdhet, icke-diskriminering samt barns, patienters, klienters och konsumenters rättigheter.

Pilnedåt som indikerar på att det finns mer innehåll