Plan för användning av utrymmen (10.1.2022)

Publicerad 19.1.2022 11:28

Ålands ombudsmannamyndighet har i enlighet med landskapsregeringens beslut 5.1.2022 upprättat en plan för användning av utrymmen enligt 58 h § i lagen om smittsamma sjukdomar.