Konsumentrådgivare

Publicerad 11.10.2019 09:36 | Uppdaterad 11.10.2019 09:37

Publicerat 11.10.2019. Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 8.11.2019 kl 15:00

Meddelande om offentlig delgivning.

Detta meddelande samt närmare information om jobbet, har publicerats på Ålands ombudsmannamyndighets webbplats och elektroniska anslagstaval den 11 oktober. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet och informationen publicerades. Således har delgivning i det här fallet skett den 18.10.2019.

Närmare information om jobbet som konsumentrådgivare

Ansökan skall lämnas in senast den 8.11.2019 kl. 15. Meddelandet och informationen om jobbet finns tillgängligt på anslagstavlan åtminstone fram till dess.

Fysisk plats där det är möjligt att ta del av informationen: Ålands ombudsmannamyndighet, Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn