Delgivning av beslut - vik. patient- och klientombudsman

Publicerad 17.8.2022 16:25

Ålands ombudsmannamyndighet har fattat beslut om att tillförordna Britt Danielsson till tjänsten som vikarierande patient- och klientombudsman under perioden 12.9.2022-30.6.2023.

Tjänsten hade 6 ansökningar (5 kvinnor och 1 man), varav samtliga var behöriga. Britt Danielsson bedöms utgående från en helhetsbedömning av kunnande och personliga egenskaper vara mest lämplig för tjänsten. Danielsson uppfyller tjänstens behörighetsvillkor och bedöms bäst motsvara organisationens behov och har de egenskaper som är mest meriterande för tjänsten.  

 

Ändring i detta beslut kan inte sökas genom besvär.

Hänvisning: Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland 61 §.