Delgivning av beslut (rekrytering konsumentrådgivare)

Publicerad 23.9.2020 15:35

Ålands ombudsmannamyndighet har fattat beslut om att utnämna Tuomas Nymark till tjänsten som konsumentrådgivare från och med 1 november 2020. Prövotid 6 månader. 

Tjänsten söktes av 28 personer. Tuomas Nymark bedöms utgående från en helhetsbedömning av kunnande och personliga egenskaper vara mest lämplig för tjänsten. Nymark uppfyller tjänstens behörighetsvillkor och bedöms bäst mostsvara organisationens behov och har de egenskaper som är mest meriterande för tjänsten.

Ändring i detta beslut kan inte sökas genom besvär.

Hänvisning: Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland 61 §,