Delgivning av beslut (rekrytering konsumentrådgivare)

Publicerad 2.12.2019 11:16

Ålands ombudsmannamyndighet har fattat beslut om att utnämna Lena Nordman till tjänsten som konsumentrådgivare från och med 7 januari 2020.  

Tjänsten söktes av 25 personer. Lena Nordman bedöms utgående från en helhetsbedömning av kunnande och personliga egenskaper vara mest lämplig för tjänsten. Nordman bedöms bäst motsvara organisationens behov och har de behörighetskrav och det som är mest meriterande för tjänsten.

Ändring i detta beslut kan inte sökas genom besvär.

Hänvisning: Tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland 61 §.