Delgivning av beslut med anledning av coronaviruset

Publicerad 13.3.2020 10:19

Beslut att Ålands ombudsmannamyndighet inte tar emot personer för personlig rådgivning (fysiska möten) under den närmaste tiden, utan rådgivningsmöten ska skötas per telefon eller digitalt i den mån det är möjligt.  

 

Beslut med anledning av coronaviruset

ÅOM 2020/81

 

Landskapsregeringens allmänna förvaltning har publicerat rekommendationer och anvisningar med anledning av coronaviruset på intranätet. De uppdateras vid behov. Ombudsmannamyndigheten följer dem i den mån de är tillämpliga. Vid osäkerhet uppmanas personalen att ta upp ärendet med myndighetschefen för bedömning.

Beslut att Ålands ombudsmannamyndighet inte tar emot personer för personlig rådgivning (fysiska möten) under den närmaste tiden, utan rådgivningsmöten ska skötas per telefon eller digitalt i den mån det är möjligt.  Personalen uppmanas informera sina kontakter. Information delges även på webbplats och Facebook. Detta gäller tillsvidare.

Möjlighet för distansarbete finns för personal vid myndigheten. Den som inte har VPN (säker uppkoppling till servern på distans) ombeds kontakta ÅDA helpdesk.

Distansarbete uppmuntras, men är inte ett krav (fram till dess att annat beslut tas).