Högskolepraktik 2021 inriktning utredning/undersökning

Nu är det möjligt att ansöka om att göra högskolepraktik vid Ålands ombudsmannamyndighet under 2021. Sista ansökningsdatum är 28 februari 2021.

I år söker vi dig som är intresserad av något av följande områden: brukarperspektiv, barnskydd, människor med beroende, vård- och serviceplaner, upplevd diskriminering. 

Om det låter intressant, läs vidare!

Vem är vi?

Ålands ombudsmannamyndighet (ÅOM) har till uppgift att främja och trygga jämställdhet, jämlikhet och förhindra diskriminering. Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland. Myndigheten arbetar genom rådgivning för att främja och trygga jämlikhet i frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Myndigheten bedriver även rådgivning om konsumenters rättigheter.

Förutom rådgivning ska myndigheten bedriva förebyggande informationsarbete, ingå dialog med olika aktörer och intressenter samt ta fram olika underlag och oberoende rapporter med analyser och rekommendationer vad gäller de rättighetsområden som berörs av myndighetens uppdragsområde.

Varför söker vi praktikant?

Som ett led i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och utredningar erbjuder ÅOM möjlighet för studerande att göra högskolepraktik vid myndigheten med inriktning utredning/undersökning.

Temaområdet för arbetet kommer vi överens om med dig. Vi är särskilt intresserade av undersökningar som utifrån ett brukarperspektiv tar reda på vilka erfarenheter och upplevelser som finns runtom i det åländska samhället. Metod kan omfatta enkäter eller intervjuer.  

Exempel på områden för praktikarbete 2021:

 • Studie om vård för människor med beroende på Åland utifrån ett patient/klient/brukarperspektiv
 • Studie av metoder och erfarenheter av barnets delaktighet inom barnskyddet på Åland
 • Vård- och serviceplaner för klienter på Åland. I vilken utsträckning, när och varför görs de?
 • Studie som följer upp något/några resultat i ÅSUB-undersökningen upplevd diskriminering i det åländska samhället 2020...
 • ... du kan också föreslå ett temaområde inom ramen för ombudsmannamyndighetens verksamhet som du vill fokusera på genom en fördjupande undersökning eller utredning  

Exempel från tidigare praktikuppdrag kan du hitta längst ner på sidan.

Vad kan vi erbjuda Dig?

ÅOM kan erbjuda

 • Möjligheten att få inblick i ett unikt perspektiv på Åland. Som praktikant får du ta del av diskriminerings- och barnrättsfrågor, frågor vad gäller socialvård, hälso- och sjukvård samt konsumentrådgivning.
 • Möjligheten att som praktikant få inblick i strukturella utmaningar på både makro- och mikronivå på Åland.
 • Möjlighet att arbeta på en liten och sammansvetsad myndighet där man som praktikant får inblick i aktuella frågor myndigheten arbetar med.
 • Eget arbetsrum på vårt moderna kontor.

Under praktikperioden får du som praktikant i uppdrag att göra en utredning/studie och får samtidigt möjligheten att fördjupa dig i ett visst ämne. Den exakta inriktningen och temat för studien kommer du överens om tillsammans med oss på Ombudsmannamyndigheten i samband med ansökan om praktikantplatsen. I slutet av praktikperioden presenterar du din studie för Ombudsmannamyndigheten. Vi har sedan möjlighet att använda och förmedla vidare studien och dess innehåll till allmänheten och beslutsfattare.

När kan jag göra praktik och får jag betalt?  

ÅOM erbjuder en heltids praktikplats som omfattar upp till 10 veckor. Tidpunkt på året kommer vi överens med dig som blir utvald. 

ÅOM har inte möjlighet att erbjuda lön för praktikplatsen, utan du som praktikant måste söka egen finansiering antingen via ditt universitet eller högskola, eller genom Ams högskolepraktik. Läs mer om villkoren för detta på: www.ams.ax/studerande/hogskolepraktik.

Detta förväntar vi oss av dig

Vi förväntar oss att du

 • är i slutet av dina studier på en Högskola eller ett Universitet
 • har grundläggande förståelse för forskningsmetodik
 • har ett intresse för samhällsfrågor (framförallt jämställdhetsfrågor, men även diskrimineringsfrågor, frågor inom social- och hälsovård, maktstrukturer o.s.v.)
 • har förmåga att arbeta självständigt enligt ramarna i din forskningsplan och den strukturerade handledning som vi erbjuder på arbetsplatsen.

Hur ansöker jag?

Skicka ett personligt brev och CV med information om dina studier/institution, samt information om när du vill genomföra din praktik. Berätta varför du vill göra praktik hos oss och vilket/vilka områden som intresserar dig mest och på vilket sätt de berör vårt arbete. Vi vill ha din ansökan senast 28 februari 2021. Efter ett urval kontaktar vi de mest intressanta kandidaterna för ett uppföljande samtal kring möjligt innehåll för praktiken och därefter fattar vi beslut. Vårt mål är att nå ett beslut senast 26 mars 2021.

Du skickar ansökan per e-post till info@ombudsman.ax

 

Våra tidigare högskolepraktikuppdrag

År 2020 hade vi två högskolepraktikanter:

 • Första praktikuppdraget var att undersöka åländsk lokalmedia utifrån representation av män, kvinnor, pojkar, flickor och könsminoriteter. Praktikant Minna Hellström  genomförde studien Vem är viktig som finns publicerad här på vår hemsida.  
 • Det andra praktikuppdraget var att analysera åländska lagförslag och i vilken utsträckning barnkonsekvensbedömningar görs. Praktikant Sara Nordell genomförde studien Finns det barnkonsekvensbedömningar i åländska lagförslag som finns publicerad här på vår hemsida

År 2019 hade vi en högskolepraktikant:

 • fokus för praktikuppdraget var barn med funktionsnedsättning/funktionsvariation och deras vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser av tillgänglighet och bemötande på Åland. Praktikant var Malin Klingberg som under sommaren 2019 genomförde studien Dags att vakna kanske som finns publicerad här på vår hemsida. 
 • På det här YouTube-klippet kan du höra Malin Klingberg berätta om varför man ska praktisera vid Ålands ombudsmannamyndighet. 

 

... sagt om att praktisera vid Ålands ombudsmannamyndighet:

 • "Jag har lärt mig massor om ämnen som jag har haft väldigt ytliga kunskaper om innan; diskriminering, jämställdhet, barns rättigheter osv. Det jag tycker har varit mest värdefullt är att få en insikt i förvaltningen, dels det dagliga arbetet men jag har även fått en mer konkret uppfattning av hur maskineriet fungerar på riktigt. [...] Jag har också uppskattat arbetsplatsen och trivts bra här, det här är en arbetsplats med högt i tak och nära till skratt."
 • "Jag upplever att tack vare handledningen klarade jag bra av mitt uppdrag."

Vem skulle du rekommendera att söka praktikplats hos Ålands ombudsmannamyndighet?

 • "Alla som på något sätt är intresserade av förvaltning och söker efter en bred allmänkunskap. Det här är en praktikplats som är nyttig för vem som helst som i framtiden kommer röra sig i den offentliga sektorn."
 • "Är man intresserad av samhällsfrågor och förvaltning skulle jag rekommendera att man söker praktikplats hos Ålands ombudsmannamyndighet."
 • "Jag skulle rekommendera en samhällsintresserad person som gillar att jobba självständigt att söka. Att kunna grunder i forskningsmetodik underlättar arbetet. Att vara social och utåtriktad är även viktigt då praktiken innehöll många telefonsamtal och möten med människor."