Högskolepraktik

Ålands ombudsmannamyndighet erbjuder möjligheten att göra högskolepraktik. 

Vi lediganslår vanligtvis den här möjligheten i början av året (slutet av januari/februari).

Här kan du läsa informationen som gällde för högskolepraktik 2020

Varför söker vi praktikant?

Som ett led i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och utredningar erbjuder ÅOM möjlighet för studerande att göra högskolepraktik vid myndigheten med inriktning utredning/undersökning. Vi är särskilt intresserade av undersökningar som utifrån ett brukarperspektiv tar reda på vilka erfarenheter och upplevelser man har inom olika delar av det åländska samhället. En koppling till en eller fler av de förbjudna diskrimineringsgrunderna och/eller barnrättsperspektiv är önskvärt.

Det är angeläget att ta reda på rättighetsbärarens perspektiv. Ett sätt att göra detta är genom mindre kvalitativa studier som kan omfatta undersökningar i form av enkäter, intervjuer och gruppsamtal. Något som vi ser kan göras inom ramen för en högskolepraktik. En annan möjlighet inom ramen för högskolepraktik hos oss är att göra en studie/undersökning i relation till hur existerande lagar och styrdokument omsätts i praktiken hos de åländska offentliga myndigheterna, eller hur de har tolkats av rättssystemet.

År 2020 hade vi två högskolepraktikanter:

  • Första praktikuppdraget var att undersöka åländsk lokalmedia utifrån representation av män, kvinnor, pojkar, flickor och könsminoriteter. Praktikant Minna Hellström  genomförde studien Vem är viktig som finns publicerad här på vår hemsida.  
  • Det andra praktikuppdraget var att analysera åländska lagförslag och i vilken utsträckning barnkonsekvensbedömningar görs. Praktikant Sara Nordell genomförde studien Finns det barnkonsekvensbedömningar i åländska lagförslag som finns publicerad här på vår hemsida

År 2019 hade vi en högskolepraktikant:

 

... sagt om att praktisera vid Ålands ombudsmannamyndighet:

  • "Jag har lärt mig massor om ämnen som jag har haft väldigt ytliga kunskaper om innan; diskriminering, jämställdhet, barns rättigheter osv. Det jag tycker har varit mest värdefullt är att få en insikt i förvaltningen, dels det dagliga arbetet men jag har även fått en mer konkret uppfattning av hur maskineriet fungerar på riktigt. [...] Jag har också uppskattat arbetsplatsen och trivts bra här, det här är en arbetsplats med högt i tak och nära till skratt."
  • "Jag upplever att tack vare handledningen klarade jag bra av mitt uppdrag."

Vem skulle du rekommendera att söka praktikplats hos Ålands ombudsmannamyndighet?

  • "Alla som på något sätt är intresserade av förvaltning och söker efter en bred allmänkunskap. Det här är en praktikplats som är nyttig för vem som helst som i framtiden kommer röra sig i den offentliga sektorn."
  • "Är man intresserad av samhällsfrågor och förvaltning skulle jag rekommendera att man söker praktikplats hos Ålands ombudsmannamyndighet."
  • "Jag skulle rekommendera en samhällsintresserad person som gillar att jobba självständigt att söka. Att kunna grunder i forskningsmetodik underlättar arbetet. Att vara social och utåtriktad är även viktigt då praktiken innehöll många telefonsamtal och möten med människor."