Högskolepraktik

Ålands ombudsmannamyndighet erbjuder möjligheten att göra högskolepraktik. 

Klicka här för att få information om årets högskolepraktik. Sista ansökningsdagen är 28 februari 2020.

 

Varför söker vi praktikant?

Som ett led i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag och utredningar erbjuder ÅOM möjlighet för studerande att göra högskolepraktik vid myndigheten med inriktning utredning/undersökning. Vi är särskilt intresserade av undersökningar som utifrån ett brukarperspektiv tar reda på vilka erfarenheter och upplevelser man har inom olika delar av det åländska samhället. En koppling till en eller fler av de förbjudna diskrimineringsgrunderna och/eller barnrättsperspektiv är önskvärt.

Det är angeläget att ta reda på rättighetsbärarens perspektiv. Ett sätt att göra detta är genom mindre kvalitativa studier som kan omfatta undersökningar i form av enkäter, intervjuer och gruppsamtal. Något som vi ser kan göras inom ramen för en högskolepraktik. En annan möjlighet inom ramen för högskolepraktik hos oss är att göra en studie/undersökning i relation till hur existerande lagar och styrdokument omsätts i praktiken hos de åländska offentliga myndigheterna, eller hur de har tolkats av rättssystemet.

År 2019 var fokus för vår högskolepraktik barn med funktionsnedsättning/funktionsvariation och deras vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser av tillgänglighet och bemötande på Åland. Praktikant var Malin Klingberg som under sommaren 2019 genomförde studien "Dags att vakna kanske" som finns publicerad här på vår hemsida. På det här YouTube-klippet kan du höra Malin Klingberg berätta om varför man ska praktisera vid Ålands ombudsmannamyndighet. Du kan också läsa mer om vad Malin Klingberg sa om sin högskolepraktik hos oss.