Ålands ombudsmannamyndighet

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Barnombudsmannens uppgift är att se till att barnens rättigheter tillgodoses. Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla ombudsmän inom Ålands ombudsmannamyndighet. 

 

Konsumenträttsrådgivare
Anders Kulves
  1. +358 18 25 589

Telefontid:
ons - fre kl. 9.00-11.00

Barnombudsman
Johanna Fogelström-Duns
  1. +358 18 25565

Säkrast anträffbar:
tisdag - fredag

Diskrimineringsombudsman
Johanna Fogelström-Duns
  1. +358 18 25565

Säkrast anträffbar:
tisdag - fredag

Myndighetschef
Johanna Fogelström-Duns
  1. +358 18 25565

Säkrast anträffbar:
tisdag - fredag

Patientombudsman
Marina Karlsson
  1. +358 18 25 267

Telefontid:
mån - fre kl. 9.00-11.00

Klientombudsman
Marina Karlsson
  1. +358 18 25267

Telefontid:
mån - fre kl. 9.00-11.00